Andréas Hagström, arkiv- och biblioteksansvarig på Hasselbladstiftelsen gör en snabbgenomgång av fotobokens 180-åriga historia, där vi bland annat får titta på den första svenska fotoboken, ser hur modernismen förändrade fotoboken på 1930-talet, hur krigspropagandan påverkade på 1950-talet, hur synen på fotografiet förändrades på 1970-talet och hur fotoboken kan se ut idag. Utöver detta presenterar Hagström även biblioteket som är ett av norra Europas finaste och idag håller cirka 18 000 fotoböcker.