Onsdagen den 17/1 kl 17.00 har vi ett samtal om AI genererade bilder på Ericsson Lindholmen. 

Mikael Thorvaldsson och Per Ganrot delar med sig sina erfarenheter med AI genererade bilder och visar i praktiken hur de använder bl a Stable Diffusion, Adobe Photoshop och Lightroom för att generera och retuschera/manipulera bilder. Vi samtalar också om olika aspekter kring bilderna, som bildrättigheter, bildäkthet och originalitet. Ta gärna med ”egna” AI genererade/manipulerade bilder som du vill visa/diskutera. Läs mera om AI bilder t ex på: AI-bild vann fototävlingen Sony World Photography och Another America — AI-Generated Photos from the 1940s and 50s