Den 7/9 kl 18.00 har vi en guidad visning av utställningen “Arven efter varven” på Sjöfartmuseet. 

Utställning invigdes 10 dec förra året i samband med att hela muséet öppnade efter
renovering och utbyggnad. Så här beskrivs utställningen:

“Genom fotografen Lena Öritslands intima porträtt och journalisten Maria
Bards intervjuer får du möta människor och minnen från storvarvsepoken i
Göteborg. Öppenhjärtigt och innerligt berättar före detta varvsarbetare om
hur kollegorna fick sina öknamn, stoltheten över arbetet, hisnande
historier om arbetsmiljön och mycket mer. Tillsammans ger de en unik
inblick i vardagen på dessa enorma arbetsplatser som präglat Göteborg såväl
som Sveriges industrihistoria.


Alltsammans ramas in av Lena Öritslands konstfotografier av rostiga
redskap, containrar och framförallt kranarna på det nedlagda Götaverken
Cityvarvet i Göteborg. En gång var de viktiga arbetsredskap på varven –
idag reser sig deras siluetter över Göta älv som symboler över en svunnen
epok och inte minst staden själv.”

Läs mera om utställningen och se på Lenas bilder på hemsidorna https://www.sjofartsmuseetakvariet.se/utstallningar/arven-efter-varven/ och www.lenaoritsland.se