otoklubben på Ericsson Lindholmen inbjuder till en fotoföreläsning om produktfotografering med Martin Savara torsdag 18/12 kl 17-19 i Cruiser. Avbrott för förfriskningar

Att fotografera produkter handlar väldigt mycket om att förstå sig på hur ljus beter sig när det träffar olika material. Martin förklarar hur han jobbar, varför han väljer olika typer av ljusspridare eller dagsljus samt hur stor skillnaden blir beroende på valet.

Föredraget håller på i ca 1 timme. Vi plockar fram lite av den utrustningen som vi har för ändamålet inom klubben