EAB Lindholmens Fotoklubb Inbjuder till en Fotoföreläsning med Anneli Utter: ”Att fotografera vilda djur”.

Tid och plats: Tisdag 7/2 kl 17-19 ca (inkl fikapaus)

Annelie är specialiserad inom
naturfotografi. Hon fångar ögonblick i den vilda naturen som få människor får chansen att
uppleva. Med en stor kunskap om djurens beteende och deras rörelsemönster fryser
Annelie verkligheten och bilden lämnar en ofta en spegling av djurets personlighet och
dess livsöde. Hennes engagemang i ekoturism och djurens förutsättningar färgar hennes
bilder och ger fotografierna ytterligare en dimension och en närvaro som fastnar på
betraktarens näthinna. Annelie Utter är invald i Naturfotograferna/N.