27/9,
onsdag kl
17 –
Vi besöker utställningarna på Abecita
Konstmuseeum
i Borås och lyssnar på Brutus Östling föredrag med start kl
19

17/10,
tisdag kl
17–
Fotoföreläsning av Lena Öritsland om
hennes utställning ”Kranar, rost och himmel – fotografier från Göteborgs hamn”.
Lena beskriver processen från idéstadiet och vägen genom hela processen -alla
beslut som ska tas – till färdig utställning och vernissage.

22/11
onsdag kl
17 –
Open
source alternativ till Lightroom/Photoshop.
Vi planerar att titta på DarkTable och RawTherapee

12/12
tisdag kl
19 –
Studiebesök på Slotsskogens
Observatorium och en fotoföreläsning om astrofoto

24/1
Onsdag kl
17 –
Fotoföreläsning av Sanja Matoničkin om
projektet ”Pärlan i pölen” där hon har dokumenterat Helsingborg i
vattenpölarnas reflektioner och det exotiska i sin egen omgivning