Onsdag 6/3 kl 17 håller Daniel Wirgård, fotograf, fotoföredraget ”Om fotografi och bild”

Daniel kommer tala om hur han ser på
skillnaden mellan digitalt och analogt foto, när han upptäckte varför han inte
blir riktigt nöjd med digitalt och om sin fascination för alternativa
framkallningsmetoder och utgångna material. Speciellt kommer han att gå in och
visa prov på lithkopiering. Daniel, efter har läst på Fotoskolan i
Göteborg, studerar han nu vidare på konstnärligt kandidatprogrammet på Valand och kommer att visa bilder från de
projekt som han jobbar just nu med.