Torsdag 28/3 kl 17 håller Frode Wendelbo, fotograf, fotoföredraget ”Att tolka naturen på 1/20 sekund”

Frode Wendelbo är en hängiven naturfotograf där fåglar
ofta hamnar på bild med fokus att hitta detaljer och uttryck snarare än den
perfekta skärpan eller det magiska ljuset. Fotografering har han haft som sitt
stora intresse sedan unga år. Han tycker om att fotografera med långa
slutartider i befintligt ljus, motiven finner han i sin närmiljö men reser
också till andra länder och kontinenter.

Frode kommer att berätta om sin
fotografering, tekniken att fotografera med långa slutartider, att försöka
hitta ett eget uttryck i bilderna och så kommer han att berätta och visa bilder
från några av hans resor.