Darktable är en open source applikation för icke destruktiv fotobehandling (https://www.darktable.org/) och som kan därför användas som alternativ till t.ex Adobe Lightroom. 


Några av oss medlemmar har redan tagit steget att testa Darktable och vi kommer att gå genom:

Del 1: En introduktion till Darktable och dess användarinterface

Del 2: Exempel på workflow i Darktable och några tips vid migrering från annan editeringsprogram


Studiecirkel sker digitalt under februari.